W łódzkim badania i innowacje z dofinansowaniem

Kolejna pula na badania w województwie Łódzkim. Ogłoszono konkurs 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje – 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw. Środki na badania otrzymać mogą zarówno przedsiębiorcy jak i konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy.

Celem konkursu jest dotowanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych dla opracowania nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu bądź usługi) lub procesu. Środki można również otrzymać na same prace rozwojowe (do etapu pierwszej produkcji), w wyniku których powstanie innowacyjny produkt lub proces. Inicjatywa pozwoli pozbyć się przeszkód, które blokują nowatorskim pomysłom dostęp do rynku, takich jak brak funduszy, a odkrycia naukowe zostaną wykorzystane do produkcji  pożytecznych towarów posiadających rzeczywisty potencjał komercyjny.

Nabór rusza 27 grudnia 2016 r. i potrwa do 13 stycznia przyszłego roku.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 80%:

  • Badania przemysłowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80%; średnie przedsiębiorstwa: 75%; duże przedsiębiorstwa: 65%
  • Eksperymentalne prace rozwojowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%;  średnie przedsiębiorstwa: 50%; duże przedsiębiorstwa: 40%

Do rozdysponowania w ramach konkursu jest około 43 307 000 zł.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy