Graf dzialania realizacji projektu Bon na cyfryzacje

Realizacja projektu w ramach działania POIR 6.2 „Bon na cyfryzację”

Tryb: Zdalne w trybie online

Start: 20 listopada 2022 r. godz. 11:00

Zapraszamy na bezpłatny webinar poświęcony zagadnieniom związanym z procesem realizacji projektów dofinansowanych w ramach przeprowadzonego przez PARP konkursu POIR 6.2 Bon na cyfryzację!

Program spotkania:

  1. Okres realizacji projektu
  2. Wybór dostawców
  3. System SL2014
  4. Tryb i formy składania wniosków o płatność
  5. Rodzaje zadań i sposoby ich rozliczania
  6. Tryb i zakres wprowadzenia zmian w projekcie
  7. Kontrola projektów
  8. Promocja projektów
  9. Trwałość projektów

Wszystkich chętnych zapraszamy do skorzystania z linku

Osobą prowadzącą jest Starszy specjalista ds. realizacji projektów UE Marta Jaranowska, e. m.jaranowska@ecdf.pl, tel. 784 091 615.

Organizatorem szkolenia jest ECDF Dotacje Sp. z o.o. Sp. k.

Co po brexicie - ReOpen UK

Re_Open UK – nowe zasady w celu ułatwienia dostępu do Programu

Re_Open UK to Program wsparcia dotacyjnego przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami brexitu. Pomimo atrakcyjnych warunków finansowania niewielu przedsiębiorców zawnioskowało dotychczas o dotację. Powodem były przede wszystkim wysokie wymagania dotyczące wskaźników określających relacje handlowe ze Zjednoczonym Królestwem. W nadchodzącej rundzie naboru wymagania te zostaną znacząco złagodzone.

Obowiązki Beneficjenta po zakończeniu projektu B+R

Obowiązki Beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu B+R

Celem projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych ze środków UE jest najczęściej opracowanie innowacyjnych produktów lub usług. Warto mieć na uwadze, że umowa o dofinansowanie projektu nakłada na Beneficjenta szereg obowiązków dotyczących także perspektywy już po zakończeniu planowanych prac. Najważniejsze z nich omówiono w artykule.