Wsparcie dla przedsiębiorców - Dofinansowania z Unii Europejskiej - Szkolenia Online

Dzielimy się wiedzą, część III! Szkolenie z realizacji projektów w ramach POIR 3.2.1 Badania na rynek

Zapraszamy na szkolenie pt. „Jak nie stracić dotacji już na starcie – zasady prawidłowej realizacji projektu projektu z poddziałania „Badania na rynek”.
Szkolenie dedykowane jest firmom, które realizują lub zamierzają realizować projekty inwestycyjne w ramach konkursu POIR 3.2.1 Badania na rynek, który przeprowadziła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Bezpłatne szkolenie online odbędzie się 25.01.2022 w godzinach 10:00 – 12:30.

Więcej informacji znajdziecie w fiszce!