Fundusze na informatyzację dla Opolskiego

Prowadzisz mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w województwie opolskim? Dzięki funduszom unijnym będziesz mógł wprowadzić nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne do swojej firmy, które usprawnią Twoje kontakty z klientami i partnerami oraz procesy wewnątrz firmy.

W ramach poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020, opolscy przedsiębiorcy mogą starać się o dotację UE w trzech typach projektów – B2B, B2E oraz B2C. Pierwszy dotyczy nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, które mają za zadaniu rozwijać współpracę między przedsiębiorstwami; drugi modernizacji procesów wewnętrznych w firmach poprzez informatyzację i wykorzystanie innowacji technologicznych i organizacyjnych; trzeci zaś skorzystania z TIK w celu usprawnienia kontaktów z klientami.

Co to oznacza w praktyce? Dofinansowanie można otrzymać między innymi na zakup sprzętu i oprogramowania, które pozwoli na informatyzację zarządzania firmą czy ułatwi kontakty między przedsiębiorcami. Możliwe jest również pozyskanie funduszy na wprowadzenie lub ulepszenie internetowej sprzedaży produktów i usług.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 17 400 000,00 PLN. Mikro- i małe przedsiębiorstwa zostaną objęte wsparciem na poziomie 55%, a średnie 45%. Co więcej, dla projektów objętych pomocą de minimis złożonych przez przedsiębiorców prowadzących mikro- i małe firmy, poziom wsparcia to aż 70%.

Nabór planowany jest na okres od 12 do 19 września tego roku. Plony z poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020 będzie można zbierać w 2017 roku – rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na marzec 2017 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z Przemysławem Sikorskim, Regionalnym Doradcą Biznesowym województwa opolskiego, pod adresem p.sikorski@ecdf.pl lub pod numerem telefonu 692 247 528.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy