Kredyt na innowacje!

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 550 mln zł. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2018 r.

Innowacje stanowią hasło przewodnie konkursu z poddziałania 3.2.2, który potrwa do 24.05.2018 r.

Konkurs również podzielony jest na 3 rundy, ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

  1. od 15 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r., godz. 16:00 (runda 1);
  2. od 8 marca 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r., godz. 16:00 (runda 2);
  3. od 12 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r., godz. 16:00 (runda 3).

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 550 mln zł. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2018 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy