Termomodernizacja

TERMOMODERNIZACJA – CZY TO WYŁĄCZNIE DOCIEPLENIE BUDYNKU LUB WYMIANA OKIEN I DRZWI? ZDECYDOWANIE NIE!

Obniżenie negatywnego wpływu budynków na środowisko jest jednym z ważniejszych kierunków obranych przez Unię Europejską. Wynika to między innymi z faktu, że obecnie około 190 mln budynków w Unii Europejskiej jest nieefektywnych energetycznie. Regulacje prawne obligują do zapewnienia wysokiej efektywności energetycznej i dekarbonizacji zasobów budowlanych do 2050 r. Jednym ze sposobów walki z ze zbyt dużą emisyjnością jest termomodernizacja. Co istotne, przedsięwzięcia termomodernizacyjne mogą zostać dofinansowane ze środków UE.

FALA RENOWACJI BUDYNKÓW W UE

Obowiązkowym celem klimatycznym w europejskim prawie jest ograniczenie emisji o co najmniej 55% do 2030 r. Natomiast do 2050 r. UE ma stać się neutralna dla klimatu. Propozycja dostosowania unijnych przepisów do stawianego celu ujęte jest w Pakiecie Fit for 55. Pakiet obejmuje zagadnienia takie jak m.in.: redukcja emisji i większe pochłanianie gazów, energia odnawialna, efektywność energetyczna, charakterystyka energetyczna budynków.

Jednym z dokumentów normujących kwestie efektywności energetycznej istniejących budynków jest Dyrektywa EPBD (ang. Energy Performance of Buildings Directive). Dokument odnosi się zarówno do nowego budownictwa, jak i istniejącego. W przypadku tego drugiego wskazano na potrzebę modernizacji 15-30% najbardziej nieefektywnych energetycznie budynków.

Dodatkowo Dyrektywa wprowadzi podział budynków na klasy energetyczne. Klasy A-G będą określały budynki od zeroemisyjnych (klasa A) po posiadające najsłabszą charakterystykę energetyczną (klasa G). Określono także jakie klasy i do kiedy mają uzyskać poszczególne rodzaje budynków. Budynki mieszkalne do 2030 r. mają osiągnąć klasę E, a do 2033 r. klasę D. W przypadku budynków niemieszkalnych klasa E ma zostać osiągnięta w 2027 r., a klasa D w 2030 r.

Podejmowane działania mają na celu wywołanie fali renowacji w państwach członkowskich.

7,5 MLN INWESTYCJI TERMOMODERNIZACYJNYCH W POLSCE DO 2050 R.

Na gruncie prawa krajowego tematykę efektywności energetycznej podejmuje m.in. Długoterminowa strategia renowacji budynków (DSRB). Podobnie jak wspomniana wyżej Dyrektywa EPBD, dokument określa krajowe cele z perspektywą do 2050 r. Zgodnie z założeniami strategii do tego czasu ma zostać przeprowadzonych ok. 7,5 mln inwestycji termomodernizacyjnych. W latach 2020-2030 termomodernizację ma przechodzić średnio 236 tys. budynków rocznie. W latach 2030-2040 ma to już być 271 tys./rok , natomiast w latach 2040-2050 – 244 tys. budynków/rok.

W DSRB podzielono termomodernizację na płytką i głęboką. Kluczową różnicę stanowi to, że termomodernizacja płytka skupia się na maksymalizacji efektu ekonomicznego poprzez wybór najbardziej opłacalnych działań. Celem termomodernizacji głębokiej jest natomiast maksymalizacja efektu energetycznego.

CZYM JEST TERMOMODERNIZACJA?

Celem termomodernizacji jest zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii dostarczanej na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynku oraz obniżenie kosztów z tym związanych. Najczęściej termomodernizacja kojarzona jest z dociepleniem np. ścian czy dachu oraz wymianą okien i drzwi. Są to główne prace termomodernizacyjne, ale zakres modernizacji jest szerszy. Przedsięwzięcie odnosi się do wszelkich modyfikacje budynku, które przyczyniają się do osiągnięcia celu termomodernizacji.

Co zatem obejmuje termomodernizacja?

Prace termomodernizacyjne może obejmować swoim zakresem:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych;
  • ocieplenie dachu, stropodachu, stropu pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami, stropu nad piwnicą;
  • ocieplenie podłogi na gruncie w ogrzewanych pomieszczeniach;
  • uszczelnienie (np. wymiana uszczelek, instalacja samozamykaczy do drzwi) lub wymianę okien i drzwi: zewnętrznych, balkonowych i bram;
  • wykonanie przedsionków przed wejściami lub kotar i przesłon wjazdowych do hal produkcyjnych;
  • izolacja cieplna instalacji (np. rurociągów);
  • modernizację lub wymianę instalacji centralnego ogrzewania;
  • modernizację instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
  • modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji (np. zastosowanie urządzeń sterujących, układu free cooling, systemów odzysku ciepła w układach wentylacji, nawiewniki);

Zakres termomodernizacji może różnić się w zależności od typu budynku (jednorodzinny, wielorodzinny, użyteczności publicznej, gospodarczo-przemysłowy, magazynowy), strefy klimatycznej, roku budowy czy powierzchni.

Każde przedsięwzięcie termomodernizacyjne powinno zostać poprzedzone audytem energetycznym. Przeprowadzenie audytu energetycznego pozwala określić najbardziej optymalny zakres termomodernizacji, który najkorzystniej wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii.

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA

Termomodernizacja wiąże się z kosztami, które w przypadku starszych budynków i dużego zakresu prac, mogą być znaczne. Jako zachętę i wsparcie przewidziano wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych.

Przedsiębiorstwa mogą skorzystać między innymi ze wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, w tym także Krajowego Planu Odbudowy. Przykładem konkursu w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) jest Kredyt Ekologiczny. Działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej znajdują się również w Programie Operacyjnym Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), a także w Programach Operacyjnych poszczególnych województw. W programach regionalnych dostępne wsparcie będzie przyjmowało formę dotacji, pożyczki lub dotacji zwrotnej.

Oprócz wsparcia w formie dotacji, dla MŚP dostępne są również pożyczki na efektywność energetyczną czy pożyczki termomodernizacyjne. W zależności od województwa i Operatora można uzyskać pożyczkę przy oprocentowaniu nawet 0% w skali roku.

Ze wsparcia mogę skorzystać zarówno firmy z sektora MŚP, jak i duże.

OTRZYMAJ WSPARCIE NA TERMOMODERNIZACJĘ Z POMOCĄ ECDF DOTACJE

Twoje przedsiębiorstwo planuje realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego? Warto skorzystać z dostępnych opcji współfinansowania unijnego. Nasz Zespół przeanalizuje aktualnie dostępne Programy, wspomoże w zainicjowaniu współpracy z zaufanym audytorem i przygotuje całą niezbędną dokumentację. Zapraszamy do kontaktu z Doradcami.

AUTOR

Katarzyna Ślusarczyk

Starsza Specjalistka ds. funduszy UE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy