• (61) 226 13 40
Kredyt Ekologiczny

Kredyt Ekologiczny – FENG | BGK

Kredyt Ekologiczny to nowy produkt BGK wspierający inwestycje firm w poprawę efektywności energetycznej poprzez modernizację posiadanej infrastruktury.

Kredyt Ekologiczny – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz small mid-caps (≤499 pracowników) i mid-caps (≤3000 pracowników) z całej Polski.

Kredyt Ekologiczny – na co?

Na inwestycje, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej prowadzonej działalności gospodarczej poprzez modernizację infrastruktury.

Przykłady inwestycji:

  • termomodernizacja budynków (np. docieplenie ścian, fundamentów, dachów, wymiana lub modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji)
  • wymiana lub modernizacja maszyn/urządzeń/linii technologicznych na efektywniejsze energetycznie,
  • zakup i instalacja systemów zarządzania energią, systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii,
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne,
  • instalacje OZE i magazyny energii.

Jakie są kluczowe wymagania?

Przedsiębiorstwo musi posiadać zdolność kredytową. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest promesa kredytu ekologicznego lub warunkowa umowa kredytu ekologicznego z banku kredytującego.

Realizacja przedsięwzięcia musi zostać poprzedzona przeprowadzeniem audytu energetycznego, który będzie uzasadniał potrzebę i zakres wprowadzanych rozwiązań. Audyt energetyczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest obligatoryjny. Audyt efektywności energetycznej jest fakultatywny.

Warunkiem dostępu będzie uzyskanie oszczędności energii na poziomie co najmniej 30% w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie premii ekologicznej – dofinansowania bezzwrotnego stanowiącego spłatę części kapitałowej kredytu przeznaczonego na realizację inwestycji.

Intensywność wsparcia uzależniona jest od lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa oraz typu przedsięwzięcia i może wynieść od 30% do 85% kosztów netto.

Kredyt Ekologiczny – kiedy?

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r.

Preferencje

  • uzyskanie oszczędności energii na poziomie przekraczającym wymagane minimum 30%

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach Kredytu Ekologicznego zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

  • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
  • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl