Warmia i Mazury stawiają na prace B+R

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego mają szanse na dofinansowanie UE. Na wsparcie mogą liczyć projekty, których celem jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych do działalności przedsiębiorstwa.

Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczone jest dla przedsiębiorstw MŚP lub ich grup (porozumień, sieci czy konsorcjów). Celem projektu jest wdrożenie innowacji produktowych lub procesowych w skali co najmniej regionu.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie projektów polegających na wdrożeniu do działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych wypracowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo, jak i we współpracy z podmiotami oferującym usługi naukowo-badawcze. Celem wdrożenia powinno być uruchomienie produkcji i wprowadzenie na rynek krajowy lub zagraniczny innowacyjnego w skali co najmniej regionu produktu lub usługi.

Dofinansowanie można pozyskać na:

  • inwestycje w środki trwałe – maszyny, urządzenia, linie technologiczne, hale produkcyjne,
  • inwestycje w wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie, nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej,
  • zakup gruntu oraz roboty i materiały budowlane.

Największe szanse na dofinansowanie mają projekty:

  • innowacyjne w skali  międzynarodowej,
  • z obszaru inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego,
  • realizowane w partnerstwie.

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów to 65 454 000 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania to 70% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 60% dla średnich przedsiębiorstw. Planowany termin składania wniosków to okres od 30 września do 31 października 2016 r.

Potrzebujesz więcej informacji? Udzielają ich nasi Konsultanci. Napisz na adres dotacje@ecdf.pl!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy