Fundusze na badania i rozwój

Do końca października trwa nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na dofinansowanie inwestycji związanych z pracami B+R mają szanse zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i te z sektora MŚP. To konkurs, do którego warto się dobrze przygotować!

Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw ma na celu wspomóc projekty związane z pracami badawczo-rozwojowymi wykonywanymi lub zlecanymi przez przedsiębiorców. Można pozyskać dotację na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych, w tym na zakup infrastruktury B+R.

Oznacza to, że dofinansowanie obejmie zarówno sprzęt i aparaturę badawczą, jak i wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, prawa patentowe, licencje, know-how lub nieopatentowana wiedza techniczna). Co więcej, można zdobyć dofinansowanie na zakup lub budowę nieruchomości, a także na prace badawczo-rozwojowe.

Zasady konkursu określają minimalną wartość projektów na 2 MLN PLN. Do podziału jest aż 460 000 000 PLN. Poziom dofinansowania jest różny w zależności od rodzaju projektu. Na inwestycje w nieruchomości, sprzęt oraz wartości niematerialne, poziom jest zgodny z Mapą Pomocy Regionalnej i wynosi do 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw, do 60% dla średnich i do 50% dla dużych. Poziom dofinansowania na prace badawczo-rozwojowe oraz przy korzystaniu z Pomocy de minimis wynosi odpowiednio 45%, 35% i 25% procent.

Skorzystaj z nowych możliwości! Nasi Konsultanci udzielą Ci niezbędnych informacji, które pozwolą pozyskać fundusze. Pisz na adres: dotacje@ecdf.pl.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy