Rozwój firm na Pomorzu

Dofinansowaniem objęty będzie zakup  maszyn, urządzeń oraz budowa, rozbudowa infrastruktury i unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnych do rozwoju działalności gospodarczej. Możliwa jest również realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) czy wprowadzanie zmian organizacyjnych polegających na wdrożeniu systemów zarządzania.

Termin składania wniosków: 01.02  – 15.03.2017

Poziom dofinansowania:

  • Mikro i małe – 55%
  • Średnie – 45%

Maksymalny poziom dotacji: 2mln zł 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy