Wspieranie inwestycji w Podlaskim

W województwie podlaskim zbliża się czas naboru wniosków o dofinansowanie. Wsparciem objęte będą projekty inwestycyjne.

W marcu rusza nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji polegających na wdrażaniu innowacji w sektorze produkcyjnym. Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia na:

• wydatki związane z przygotowaniem projektu (dokumentacja techniczna, decyzje administracyjne)

• wydatki na materiały i roboty budowlane

• nabycie nieruchomości związanej z realizacją projektu,

• inwestycje w środki trwałe – maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny,

• inwestycje w wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie, nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Poziom dofinansowania:

Firmy mikro i małe – 70%

Firmy średnie – 60%

• minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 100 000 zł

• maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 20 000 000 zł

Szacowany czas zakończenia naboru to kwiecień 2017 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy