Czas na duże inwestycje!

Warto skorzystać z ostatniego w tej perspektywie dofinansowania na duże projekty inwestycyjne. Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój niebawem się kończy.

Środki pozyskać można przede wszystkim na niezbędny zakup maszyn i urządzeń oraz budowę hali produkcyjnej. Co więcej przedmiotem działań mogą być też prace badawcze oraz specjalistyczne doradztwo. Dofinansowanie otrzymają projekty, zakładające wprowadzenie na rynek innowacyjnych na skalę międzynarodową (nowych lub znacząco ulepszonych) produktów lub usług. Według zasad konkursu minimalna wartość projektów to 10 mln zł. Analiza alokacji przewidzianych dla tego poddziałania wskazuje, że  są to ostatnie nabory, dlatego  działania należy podjąć już teraz, by projekt miał największe szanse na dofinansowanie..

• I nabór zakończy się już  26.04.2017 r.

• II nabór (tylko dla branży elektromobilności): do 26.04.2017

• III nabór: do stycznia 2018

Minimalna wartość projektu – 10 mln PLN

Maksymalna wartość dofinansowania – 20 mln PLN

Poziom dofinansowania: max do 70% wartości kosztów i  uzależniony jest od lokalizacji inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy