Wsparcie dla średnich przedsiębiorstw w Lubelskim

W styczniu ogłoszony został nabór wniosków w ramach Działania 3.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw MŚP w województwie lubelskim. Ze środków skorzystać mogą wyłącznie średnie przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa, które mają status średnich firm, czyli co do zasady zatrudniających powyżej 50 pracowników, mogą starać się o dofinansowanie wydatków związanych z zakupem nieruchomości, robót i materiałów budowlanych, środków trwałych (maszyny i urządzenia), czy wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, rozwiązania informatyczne). Największe szanse na pozyskanie dofinansowania, w ramach tego działania, będą mieć projekty wprowadzające nowy produkt lub proces, stosowany nie dłużej niż 3 lata w skali rynku międzynarodowego (optymalnie nieznany i niestosowany dotychczas). Koniec naboru coraz bliżej, bo już 10 kwietnia 2017 r., więc warto jak najszybciej odezwać się do ECDF Dotacje po szczegóły. O atrakcyjności konkursu świadczy również wysoka alokacja – do rozdania jest ponad 185 mln zł. Maksymalnie przedsiębiorstwo może się starać o 3 mln zł dofinansowania.

Poziom dofinansowania:  60%

Alokacja: 185 463 634zł

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy