Cyfryzacja firm przemysłowych

Wpływ nowoczesnych narzędzi cyfrowych na optymalizację przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa stale poszukują rozwiązań, które pozwalają tworzyć im przewagi konkurencyjne i optymalizować codzienną działalność operacyjną. W obecnych realiach cyfryzacja procesów produkcyjnych i biznesowych jest obszarem, bez którego ciężko wyobrazić sobie nowoczesną i innowacyjnie działającą firmę.

Automatyzacja procesów i analityka biznesowa

Do najczęstszych działań w ramach cyfryzacji w przedsiębiorstwach należy automatyzacja procesów i analityka biznesowa. Wprowadzenie automatyzacji do rutynowych zadań pozwala na zwiększenie efektywności operacyjnej poprzez redukcję błędów ludzkich, skrócenie czasu trwania procesów oraz zmniejszenie potrzeby kontroli działań ze strony pracowników. Analiza danych pozwala zarządzającym zidentyfikować obszary do optymalizacji, a także usprawnić ich decyzje na podstawie danych. Ponadto, dane generowane w wyniku zautomatyzowanych procesów są dostępne w czasie rzeczywistym, co umożliwia szybkie i trafne podejmowanie decyzji. Analiza danych biznesowych pozwala również na identyfikację trendów, prognozowanie przyszłych zdarzeń oraz lepsze zrozumienie potrzeb klientów i rynku.

Najpopularniejszym typem zaawansowanego oprogramowania stosowanego do automatyzacji procesów i analityki biznesowej należą systemy klasy ERP, a więc kompleksowe oprogramowanie wykorzystywane do planowania, koordynacji i zarządzania zasobami oraz procesami w przedsiębiorstwie. Oprogramowanie klasy ERP często uzupełniane jest modułem produkcyjnym typu MES, którego podstawowym zadaniem jest zbieranie danych produkcyjnych i zarządzanie nimi, czy modułem magazynowym typu WMS, który odpowiada za cyfrowe zarządzanie przepływem towarów na magazynie.

Sprzedaż i obsługa cyfrowa

Kolejnym aspektem procesu cyfryzacji jest wprowadzenie cyfrowej sprzedaży i kontaktu cyfrowego z klientem, co otwiera nowe możliwości rozwoju rynkowego i pozyskiwania klientów spoza lokalnego obszaru działalności. Cyfrowa sprzedaż umożliwia szybsze i bardziej wydajne przetwarzanie transakcji. Podstawowym narzędziem cyfrowej sprzedaży są wszelkie rozwiązania e-commerce na czele ze sklepem internetowym, w ramach którego można oferować i sprzedawać swoje produkty online, docierając do znacznie większej grupy odbiorców, którzy nie są ograniczeni geograficznie.

Rozwiązania chmurowe

Kolejnym istotnym narzędziem w działalności firmy, które można zaimplementować w ramach procesu cyfryzacji, jest wykorzystanie rozwiązań chmurowych, które zapewniają przede wszystkim elastyczność i skalowalność, przez co przedsiębiorstwo może z łatwością dostosować swoje zasoby do zmieniającego się zapotrzebowania, co pozwala na oszczędność kosztów i efektywniejsze zarządzanie środowiskiem IT. W ramach korzystania z chmury, firma płaci jedynie za zużywane zasoby, eliminując konieczność utrzymania i serwisowania infrastruktury, co może być szczególnie korzystne dla mniejszych firm. Usługi chmurowe oferują zaawansowane mechanizmy zabezpieczające dane i zwiększające cyberbezpieczeństwo, takie jak szyfrowanie, zarządzanie tożsamościami czy backup w czasie rzeczywistym. Chmura umożliwia łatwe dostępy do danych i aplikacji z dowolnego miejsca na świecie, co jest szczególnie ważne w kontekście rosnącej popularności pracy zdalnej. Te rozwiązania zapewniają również dostęp do najnowszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe czy analiza danych w czasie rzeczywistym. Firmy mogą korzystać z gotowych usług i narzędzi, co przyspiesza procesy innowacyjne bez konieczności budowy własnych rozwiązań od podstaw.

Granty na cyfryzację dla firm z całej Polski

Odpowiedzią na wyżej opisane potrzeby przedsiębiorców jest startujący w I kwartale br. konkurs Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP, którego operatorem jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Środki z grantu będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup i wdrożenie specjalistycznych systemów informatycznych, w tym wspomnianych typu ERP, MES czy WMS. Bezzwrotna dotacja pokryje nawet 70% kosztów netto inwestycji i może sięgać do równowartości 200 tys. euro. Jeśli i Twoja firma chce rozwijać się w duchu czwartej rewolucji przemysłowej i cyfryzacji procesów – zapraszamy do kontaktu z Doradcami. Wspólnie ocenimy szansę na przyznanie dofinansowania i opracujemy kompletną dokumentację aplikacyjną.

Autor

Eliasz Czajkowski | Młodszy Specjalista ds. funduszy UE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy