• (61) 226 13 40
Dig.It Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP (ARP)

‘Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP’ to instrument Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) oferujący bezzwrotne dotacje na wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w polskich firmach.

Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Polski, z sektora przemysłu oraz produkcji i usług na rzecz przemysłu, które zamknęły co najmniej 5 pełnych lat obrotowych.

Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP – na co?

Granty obejmą zakup nowoczesnych technologii cyfrowych (oprogramowanie), środków trwałych (sprzęt IT) oraz szkolenia dla pracowników.

Koszty obligatoryjne (dominujące):

 • zakup i wdrożenia gotowego oprogramowania i/lub
 • zakup zleconych prac programistycznych w celu wytworzenia i wdrożenia dedykowanego oprogramowania

Koszty fakultatywne (uzupełniające – max. do 40% kosztów netto projektu):

 • koszty szkoleń z obsługi wdrażanego oprogramowania
 • koszty niezbędnego sprzętu IT (np. serwery, komputery, panele operatorskie MES etc.)

Jakie są kluczowe wymagania?

Dostępny limit pomocy de minimis.

Średnia roczna wysokość przychodów netto ze sprzedaży z ostatnich 3 lat jest wyższa od wartości wnioskowanego dofinansowania.

Transformacja cyfrowa będąca przedmiotem projektu musi dotyczyć:

 • procesu produkcji lub usług produkcyjnych i/lub
 • procesów bezpośrednio je wspierających (projektowanie produkcji i prace inżynieryjne; magazynowanie; transport wewnętrzny; kontrola jakości; pakowanie; sprzedaż; bezpieczeństwo)

Wspierane obszary transformacji cyfrowej:

 • Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych
 • Automatyzacja procesów i analityka biznesowa
 • Cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem
 • Wykorzystanie rozwiązań chmurowych
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe
 • Cyberbezpieczeństwo

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej w ramach pomocy de minimis.

Intensywność wsparcia wyniesie do 50% kosztów netto inwestycji.

Minimalna wartość grantu (dofinansowania): 150 tys. PLN.

Maksymalna wartość grantu (dofinansowania): 849 tys. PLN.

PREFERENCJE

 • mikro i małe przedsiębiorstwa (tj. zatrudniające do 50 pracowników)
 • minimalizacja wpływu działalności produkcyjnej na środowisko (np. optymalizacja zużycia energii, zwiększenie efektywności wykorzystania materiałów i odpadów)
 • innowacyjność technologiczna
 • poprawa jakości produktów/usług
 • poprawa BHP
 • usprawnienie relacji z Klientem
 • cyberbezpieczeństwo
 • sztuczna inteligencja i analiza dużych zbiorów danych

Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP – kiedy?

Nabór wniosków w ramach projektu zostanie uruchomiony prawdopodobnie w sierpniu 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach projektu Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 800 tys. PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.