Mazowsze – dotacje na projekty badawcze

Badania przemysłowe, prace rozwojowe, rozwój technologii czy uzyskanie ochrony prawa własności – między innymi na tego typu projekty dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy z Mazowsza. Do 6 czerwca 2016 r. trwa przyjmowanie wniosków do konkursu w ramach Działania 1.2 Projekty badawczo-rozwojowe w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz klastry zrzeszające niezależnych przedsiębiorców. Maksymalny poziom dofinansowania, jaki można otrzymać, to 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Ogólna pula przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi  129 831 000 PLN.

W ramach konkursu wspierane są trzy typy projektów. Pierwszy typ to badania przemysłowe oraz prace rozwojowe kończące się na tzw. pierwszej produkcji, czyli przed wprowadzeniem do produkcji masowej. Drugi typ obejmuje projekty zakładające rozwój jeszcze nie skomercjalizowanej i nie wykorzystywanej w działalności technologii, w szczególności koszty kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych dostosowujących technologię do specyfiki firmy. W ramach projektu badawczo-rozwojowego wsparcie można otrzymać także na ochronę prawa własności przemysłowej oraz prowadzenie analiz czystości patentowej, czyli sprawdzenia, czy podobnego rozwiązania nie zastosowano już wcześniej.

Prowadzisz firmę na terenie Mazowsza? Skontaktuj się z nami! Przygotujemy dokumentację aplikacyjną i pomożemy Ci zdobyć dotację. Napisz na: dotacje@ecdf.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy