Szybka ścieżka

Nabór ciągły, szybkie wyniki, duży budżet – to główne zalety Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, tzw. „szybkiej ścieżki”. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w ramach tego Poddziałania. Na wsparcie innowacyjnych projektów polskich przedsiębiorców NCBiR przeznaczy aż 750 000 000 PLN.

Do konkursu przystąpić mogą mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Mogą ubiegać się o dofinansowanie innowacyjnych rozwiązań wpisujących się w tzw. „Krajową Inteligentną Specjalizację”, która obejmuje między innymi technologie inżynierii medycznej, sektor rolno-spożywczego czy pozyskiwanie i przetwórstwo surowców naturalnych.

W ubiegłym roku w konkursie „szybkiej ścieżki”, między majem a końcem grudnia, przedsiębiorcy złożyli prawie dwa tysiące wniosków o dofinansowanie na łączną wartość ponad 11 700 000 000 PLN. Dzięki uzyskanym funduszom pracują teraz m.in. nad pierwszym w świecie ultra cienkim ogniwem fotowoltaicznym czy produkcją materiałów paszowych w oparciu o biomasę owadów. 

Budżet aktualnego konkursu to 750 000 000 PLN. Nabór wniosków prowadzony jest do 29 lipca 2016 roku, a co miesiąc NCBiR będzie zamykał turę naboru, by w ciągu około 60 dni poinformować przedsiębiorców o tym, czy udało im się pozyskać dofinansowanie. Chcesz być w gronie tych szczęśliwców? Napisz do naszych konsultantów: dotacje@ecdf.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy