Środki na badania i innowacje w województwie lubuskim

Prowadzisz swój biznes w województwie lubuskim? To może być propozycja dla Ciebie! Trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.1. Badania i innowacje RPO Lubuskie. Budżet konkursu wynosi 100 000 000 PLN. O dofinansowanie mogą ubiegać się pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i występujące w partnerstwie z instytucjami świadczącymi usługi w zakresie B+R.

Ze środków Działania 1.1 RPO Lubuskie skorzystać mogą firmy stawiające na rozwój i innowacje, planujące stworzenie i rozwój laboratoriów oraz swoich działów badawczo–rozwojowych, zakup aparatury, sprzętu lub technologii lub stworzenie prototypów.

W ramach konkursu można wnioskować także o środki na komercjalizację własnych lub nabytych prac B+R (zakup wyników badań, patentów, licencji, know-how) oraz na wsparcie uzyskania praw dla własnych rozwiązań technicznych.

Dofinansowanie otrzymają zarówno firmy z sektora MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa, które planują w przyszłości podjąć współpracę z MŚP. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000 PLN. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 1 lipca 2016 r.

Prowadzisz firmę na terenie województwa lubuskiego i chcesz zainwestować w jej rozwój? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy pomogą Ci w przygotowaniu wniosku, skompletowaniu dokumentów i otrzymaniu dotacji. Napisz na adres: dotacje@ecdf.pl.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy