Pomorskie firmy do badań!

Agencja Rozwoju Pomorza ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje. Jeśli prowadzisz firmę z sektora MŚP na Pomorzu, to rozwiązanie może być dla Ciebie. Termin naboru wniosków trwa od 4 maja do 15 czerwca 2016 r.

O dofinansowanie unijne mogą starać się samodzielnie małe i średnie przedsiębiorstwa lub partnerstwa firm z jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi lub instytucjami prowadzącymi badania naukowe.

Możesz pozyskać środki na:

– badania przemysłowe,

– ochronę własności intelektualnej przedsiębiorstwa,

– zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych (m.in. patenty, licencje, know how),

– tworzenie i rozwój infrastruktury (na przykład na budowę lub rozbudowę laboratoriów czy zakup wyposażenia niezbędnego do tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Maksymalna kwota dofinansowania to aż 80%, zaś ogólna pula środków przeznaczona na ten cel wynosi 101 107 516 PLN.

Prowadzisz firmę na Pomorzu? Masz innowacyjne pomysły? Chętnie pomożemy. Napisz na:  dotacje@ecdf.pl.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy