3.2.1 – inwestuj w innowacje

Innowacje, innowacje i jeszcze raz innowacje. W nowej unijnej „sześciolatce” najwięcej pieniędzy czeka na przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR). „Od pomysłu do rynku” – główne hasło POIR, mimo że określa cele całego programu, najlepiej oddaje charakter instrumentu o nazwie „Badania na rynek”. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła na niego konkurs. Wnioski można składać w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.

W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie otrzymają projekty, które obejmują wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych lub nabytych przez przedsiębiorcę, czego efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług.

Możesz zatem otrzymać środki na:

1. W ramach części badawczej: koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych; koszty badań oraz koszty operacyjne (materiały, dostawy i podobne produkty, niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych);

2. W ramach części dotyczącej doradztwa: koszty usług doradczych, świadczonych przez zewnętrznych doradców.

3. W ramach części inwestycyjnej: m.in. koszty inwestycji w lokale, magazyny, urządzenia, maszyny lub środki transportu.

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, możesz aplikować o środki z tego programu. Pamiętaj jednak, że minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 10 000 000 PLN. Maksymalnie możesz otrzymać nawet 20 000 000 PLN.

Chcesz ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek? Zgłoś się do nas. Czas na złożenie wniosku mamy do 31 sierpnia 2016 r. Napisz na: dotacje@ecdf.pl.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy