Czy Unia Europejska może pomóc w walce z wirusem?

Epidemia koronawirusa SARS-Cov-2, który wywołuję chorobę COVID-19, kieruje nasze myśli w stronę pracowników medycznych. W chwili obecnej naukowcy próbują znaleźć szczepionkę lub lek na chorobę wywołaną przez koronawirusa – tak samo jak od dawna próbują znaleźć leki na inne znane choroby, których wciąż nie umiemy wyleczyć. Czy UE robi coś w kierunku znalezienia rozwiązania na wyleczenie niektórych chorób? Czy są projekty badawcze dofinansowane z UE pomagające znaleźć takie rozwiązania?

Jak znaleźć lek na HIV?

Unia Europejska wspiera badania laboratoryjne, medyczne i naukowe nad opracowaniem leków oraz te ułatwiające badania czy leczenie pacjentów.

Jednym z takich projektów opisanych na mapadotacji.pl jest „Ochrona patentowa nowej generacji nietoksycznych pronukleotydowych leków przeciwko HIV” realizowany przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN. Dofinansowanie uzyskała również spółka z województwa małopolskiego na projekt: „Opracowanie nowego kandydata na lek mikrobójczy zapobiegający przenoszeniu wirusa HIV”.

Projekty z wirusem i bakterią w tle

W województwie mazowieckim realizowany jest projekt dotyczący grypy: „Prace badawczo rozwojowe nad innowacyjnym, ultraczułym, szybkim i tanim miniaturowym testem do wykrywania wirusa grypy (…)”, co pokazuje, że niezwykle istotne są badania nad wykrywaniem, profilaktyką i leczeniem chorób, które znamy.

Bakterie również doczekały się swoich projektów w historii dotacji UE skierowanych do Polski. Głównie dotyczą one wykorzystania właściwości bakterii w produkcji spożywczej lub w przemyśle (np. przy utlenianiu metali). Znajdziemy też projekty dotyczące bakterii z zakresu medycyny:

 • „Realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie nowej technologii produkcji środków powierzchniowego ograniczania rozwoju bakterii i grzybów na bazie nano i mikrocząstek srebra wytwarzanych metodami elektrochemicznymi w skali przemysłowej”,
 • „Rozwój innowacyjnego urządzenia do identyfikacji bakterii w oparciu o zjawisko dyfrakcji laserowej”,
 • „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku „Metoda szybkiego wykrywania wzrostu bakterii””.

„Szybka ścieżka” do zdrowia

„Szybka ścieżka”, czyli Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach POIR, jest organizowane przez NCBiR. W ramach tego konkursu przyznano granty m.in. na:

 • poszukiwania innowacyjnych lekarstw w terapii astmy i nieswoistych chorób zapalnych jelit,
 • badania nad analizą obrazów dna oka,
 • poszukiwanie leków w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc,
 • opracowanie leku w politerapii chorób układu sercowo-naczyniowego.

ECDF Dotacje również pomagał w pozyskaniu dofinansowania na projekty z szeroko pojętej medycyny. Pozyskaliśmy dotacje dla przedsiębiorstw w takich konkursach jak: POIG 1.4, WRPO 1.2, POIR 1.1.1, POIR 2.1. Projekty naszych klientów koncentrowały się na:

 • technologii wytwarzania szczepionek profilaktycznych i terapeutycznych o zwielokrotnionej stymulacji układu immunologicznego,
 • innowacyjnych testach przesiewowych noworodków w kierunku wybranych, potencjalnie uleczalnych chorób genetycznie uwarunkowanych,
 • opracowaniu algorytmu selekcji zarodków z wykorzystaniem nieinwazyjnej oceny rozwoju zarodka przy użyciu techniki time-laps i badań sekwencji DNA oraz opracowanie procedury biopsji blastomerów witryfikowanych zarodków,
 • makromechanice medycznej oraz badania przedklinicznymi wyrobów medycznych.

Masz pomysł na swój projekt w zakresie medycyny, ochrony zdrowia, profilaktyki czy poszukiwania nowych leków? Skontaktuj się z nami, a uzyskasz informację o możliwościach realizacji takiego projektu dofinansowanego z funduszy UE.

Sukces w RPO Śląskie 3.2!

Miło nam poinformować, że do grona beneficjentów środków UE dołączyły kolejne firmy, tym razem ze Śląska. W gronie szczęśliwych przedsiębiorstw znalazł się nasz Partner, któremu pomagaliśmy przy formułowaniu wizji inwestycji oraz przy sporządzeniu dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu 3.2. Innowacje w MŚP. Efektem wspólnej pracy jest dofinansowanie w wysokości prawie 3 mln złotych. Pieniądze te umożliwią realizację przedsięwzięcia opiewającego na ponad 10 mln zł!
Gratulujemy!

Jeśli chcesz dołączyć do grona firm, których pomysły będą rekomendowane do dofinansowania, to nie ma lepszej okazji! Kolejny nabór w tym atrakcyjnym działaniu rozpoczyna się już w tym miesiącu.
Zapraszamy do kontaktu!

Sukces w RPO Lubuskie!

Wrzesień zakończyliśmy ze stoma pozyskanymi dotacjami w tym roku. W październiku (choć to dopiero sam początek miesiąca!) otworzyliśmy drugą setkę! 

Dzisiaj rozstrzygnięto wyniki inwestycyjnego konkursu RPO Lubuskie, poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP. Wspólne wysiłki naszych Klientów oraz nasze zaowocowały pozyskaniem dwóch dotacji na łączną kwotę ponad 3 700 000 PLN! 

Serdecznie gratulujemy!

Sukces w WRPO 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Pod koniec marca opublikowana została lista rankingowa niezwykle popularnego konkursu przeznaczonego dla wielkopolskich przedsiębiorców. Mowa o poddziałaniu 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. 

Z niekłamaną radością informujemy, że pomogliśmy naszym Klientom w pozyskaniu 30 dotacji na łączną kwotę prawie 40 000 000  PLN! 

Serdecznie gratulujemy!