Wsparcie dla przedsiębiorców z Polski wschodniej - Dofinansowania z Unii Europejskiej

POLSKA WSCHODNIA: dofinansowanie na wdrażanie innowacji przez MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. Celem naboru jest finansowe wsparcie przedsiębiorstw z makroregionu Polski Wschodniej w zakresie inwestycji prowadzących do wdrożenia innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych.

Dofinansowanie w ramach naboru mogą otrzymać MŚP z makroregionu Polski Wschodniej, które:

– w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym,
​- należą przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które działa co najmniej rok.

Dotację w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP można przeznaczyć na:

– nabycie maszyn i urządzeń,
– nabycie licencji oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych,
– zakup usług doradczych związanych z inwestycją, w tym m.in. w zakresie przygotowania do wdrożenia czy doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem innowacji.

Planując inwestycję warto zwrócić uwagę, że realizacja projektu musi zakończyć się do 31 grudnia 2023 r.

Minimalna wartość projektu netto wynosi 1 mln PLN. Wsparcie wyniesie maksymalnie do 70% kosztów netto inwestycji. Intensywność wsparcia obliczana będzie zgodnie z nową mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027. W ramach konkursu można pozyskać dotację o wartości maksymalnie 10 mln PLN. Łączna pula środków w konkursie wynosi 30 mln PLN.

Preferowane będą inwestycje wdrażające wyniki prac B+R o innowacyjności co najmniej w skali kraju i pozytywnym wpływie na zasadę zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo premiowane będą także przedsięwzięcia przyczyniające się do wzrostu zatrudnienia.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 12 lipca do 5 sierpnia 2022 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio z Doradcą Biznesowym, Mateuszem Rogalskim pod nr tel. 532 758 258.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy