Zima pod znakiem „Szybkiej ścieżki” dla małych i dużych firm!

Od 1 listopada ruszają kolejne etapy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach „szybkiej ścieżki”. Cieszący się niesłabnącą popularnością konkurs nadal jest otwarty na projekty polegające na prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Szukasz wsparcia na prowadzenie prac B+R? Aplikuj już teraz!

W listopadzie ruszają kolejne etapy naborów wniosków na Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój znane jako „szybka ścieżka”. Równolegle i odrębnie prowadzone są dwa nabory: jeden dla MŚP oraz jeden dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw. W przypadku konsorcjów muszą one składać się wyłącznie z przedsiębiorstw, a liderem może być przedsiębiorstwo inne niż MŚP.

Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie na przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Dodatkowo wśród wydatków objętych dofinansowaniem mogą się znaleźć koszty związane z pracami przedwdrożeniowymi (wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki czy koszty usług doradczych).

Poziom dofinansowania (udział procentowy w obydwu naborach):
1) w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:

 • dla mikro- i małego przedsiębiorcy:
 • 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych
 • 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla średniego przedsiębiorcy:
 • 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych
 • 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
 • dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:
 • 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych
 • 25% – 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych

2) na realizację prac przedwdrożeniowych- pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
3) na realizację prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi:

 • Nabór dedykowany MŚP- 1 mln PLN
 • Nabór dedykowany dużym przedsiębiorstwom i konsorcjom:
 • 5 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę
 • 10 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt (jednakowa obydwu naborów):
1) 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
2) 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
3) 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
4) 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Przewidywana alokacja wynosi:

 • Nabór dedykowany MŚP- 1 000 000 000,00 PLN, w tym:
 • kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych)- 100 000 000,00 PLN;
 • kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynosi 900 000 000,00 PLN.
 • Nabór dedykowany dużym przedsiębiorstwom i konsorcjom – 350 000 000,00 PLN
 • kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych)- 50 000 000 PLN;
 • kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych)- 300 000 000 PLN.

Nabory trwają równolegle do 29 grudnia 2017r. w ramach następujących etapów:

 • od 1 listopada do 30 listopada;
 • od 1 grudnia do 29 grudnia
Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy