Zachodniopomorskie inwestuje w turystykę!

Wsparcie kierowane jest do MŚP planujących innowacyjne inwestycje. Dofinansowaniem objęte zostaną przedsięwzięcia, w efekcie których w przedsiębiorstwie zostanie wprowadzona innowacyjna oferta turystyczna. W celu wprowadzenia innowacji produktowej bądź procesowej możliwe będzie pozyskanie środków na inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

Trwający właśnie nabór jest drugim w 2017r. i trzecim w obecnej perspektywie 2014-2020 naborem na projekty inwestycyjne.  Obecny nabór skierowany jest do MŚP planujących innowacyjne inwestycje skutkujące wprowadzeniem oferty turystycznej. Wprowadzona oferta turystyczna stanowić musi innowację produktową lub procesową co najmniej w skali regionu. Środki w ramach projektu można będzie pozyskać na inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

Poziom dofinansowania:
Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:
– 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;
– 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu– 300 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania- 4 000 000,00 PLN
Przewidywana alokacja wynosi 42 000 000,00 PLN

Nabór wniosków trwa od 31 marca do 29 maja 2017 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy