Wyprzedzając plany – dotacje w 2017 roku

Dotacje bardzo często są istotnym wsparciem rozwojowym dla przedsiębiorców. Dlatego już teraz warto dowiedzieć się, gdzie i na jakich zasadach będzie można pozyskać środki unijne w 2017 roku, aby nie przegapić często ostatniej możliwości wsparcia.

Najwięcej środków przeznaczono na dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, jak i na infrastrukturę do badań. Ponadto w większości województw przewidziano także wsparcie na projekty inwestycyjne, polegające np. na zakupie nowego sprzętu, linii technologicznej, wartości niematerialnych i prawnych czy rozbudowie infrastruktury. Dla wielu z nich jednak tegoroczne nabory to ostatnia szansa na pozyskanie dotacji. Istotne zatem, by już teraz podjąć działania i przygotować plany rozwojowe, aby w pełni wykorzystać dostępne możliwości.

Początek roku to termin naboru wniosków na dotacje dla inwestycji w województwie małopolskim, mazowieckim i podkarpackim. W styczniu również kończy się nabór dotacyjny  dla dużych projektów w województwie świętokrzyskim. Dość korzystnie wypada  województwo śląskie, gdzie oprócz dwóch konkursów dotacyjnych na projekty inwestycyjne, w połowie roku będzie można aplikować o wsparcie w technologie informacyjno – komunikacyjne (systemy informatyczne) oraz prace badawcze. Ten rok będzie też szansą na rozwój inwestycyjny dla MŚP w łódzkim, zachodniopomorskim, pomorskim i podlaskim. Natomiast lubelskie postawiło na dotacje inwestycyjne tylko dla firm średniej wielkości.

Na innowacje technologiczne będzie można pozyskać środki również z ogólnokrajowego konkursu – Kredyt na innowacje technologiczne. Szacując alokację można stwierdzić, że jest to ostatnia szansa na dofinansowanie w tym Poddziałaniu. Dla wielu przedsiębiorstw z województw, w których nie przewidziano regionalnych konkursów inwestycyjnych, to jedyny sposób na wsparcie w zaplecze produkcyjne. Termin naboru wniosków w tym konkursie kończy się już 29 marca 2017 r.

Innowacje to również najważniejsze hasło instrumentu o nazwie „Badania na rynek” w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie otrzymają duże projekty (powyżej 10 mln zł), które obejmują wdrożenie wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług. W tym roku przedsiębiorcy dostaną dwie szanse na złożenie wniosków w tym Poddziałaniu.

Program Inteligentny Rozwój oferuje także dofinansowanie na udział w konkretnych wydarzeniach promocyjnych, tzw. branżowych i ogólnych programach promocji gospodarczej. Od stycznia 2017 będzie można składać wnioski w ramach Poddziałania 3.3.3. PO IR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Na sukces mogą liczyć przedsiębiorstwa eksportowe posiadające markę produktową, która ma szanse stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami w załączniku.

Harmonogram konkursów dotacyjnych z podziałem na województwa, a także programy ogólnokrajowe. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy