Wybierz „Szybką ścieżkę”!

Trwa nabór ciągły na cieszącą się ogromną popularnością „Szybką ścieżkę”, czyli Działanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Do końca roku można starać się o dofinansowanie na prowadzenie badań przemysłowych lub prac rozwojowych.

„Szybka ścieżka” zakłada trzy rodzaje projektów objętych wsparciem. Pierwszym z nich jest opracowanie nowego produktu, usługi lub technologii; drugim przetestowanie nowego rozwiązania w skali demonstracyjnej. Trzeci rodzaj to przeprowadzenie prac B+R, których celem jest komercjalizacja.

Kto może liczyć na sukces? Przede wszystkim ci, którzy stawiają na badania prowadzone na skalę międzynarodową – zwłaszcza we współpracy z uznanymi jednostkami naukowymi. Nie bez znaczenia są też kwestie opłacalności rynkowej. Im wyższe zapotrzebowanie na rezultaty projektu, tym większa szansa na zdobycie dofinansowania.

O dotację mogą starać się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i te z sektora MŚP. Dla dużych graczy budżet konkursu wynosi 1 000 000 000 PLN. Dla mniejszych biznesów przewidziano 750 000 000 PLN. Dla prowadzących MŚP zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego minimalna wartość projektu wynosi 5 MLN PLN, a dla pozostałych 2 MLN PLN. Duże przedsiębiorstwa muszą zaproponować projekty o wartości co najmniej 12 MLN PLN.

Jest o co walczyć, bowiem maksymalnie można otrzymać 20 MLN EUR dofinansowania. Dotyczy to projektów, w których koszty kwalifikowane badań przemysłowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Kwota ta jest o 5 MLN EUR niższa, gdy to koszty prac rozwojowych stanowią więcej niż połowę całkowitego budżetu.

Maksymalny poziom dofinansowania zależy od rodzaju projektu i statusu przedsiębiorstwa. Może wynieść od 25% do nawet 80%.

Nabór wniosków jest ciągły i trwa do wyczerpania alokacji do 30 grudnia 2016 roku. Jeśli chcesz pozyskać dotację i potrzebujesz profesjonalnego wsparcia, skontaktuj się z nami! Pisz na adres dotacje@ecdf.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy