Wsparliśmy kolejne firmy z Dolnego Śląska

Pracowity okres w ECDF Dotacje. W listopadzie złożyliśmy 65 pełnych dokumentacji aplikacyjnych w konkursie do Podziałania 1.5.2 WRPO, pożegnaliśmy symbolicznie poprzednią perspektywę unijną oraz rozpoczęliśmy składanie wniosków do kolejnych konkursów regionalnych.

Do 8 stycznia złożyliśmy cztery wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekty zostały złożone w odpowiedzi na konkurs z Działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP Schemat: 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP

Firmy z województwa dolnośląskiego starały się o dofinansowanie na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz na pokrycie kosztów robót budowlanych. Celem inwestycji jest wprowadzenie do oferty przedsiębiorstw nowych lub udoskonalonych produktów i usług.

– Przed przystąpieniem do pisania wniosku najważniejsze jest odpowiednie określenie potrzeb przedsiębiorców oraz znalezienie konkursu, którego założenia najlepiej oddadzą plany biznesowe firmy – mówi Przemysław Silski, Konsultant ds. Funduszy UE w ECDF Dotacje.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na kwiecień. Trzymamy kciuki za powodzenie naszych Klientów.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy