Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w Świętokrzyskim

W II kwartale w województwie Świętokrzyskim rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie. Wsparciem zostaną objęte projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).

Konkurs RPOwŚw. 1.2.  skierowany jest do mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw spełniających określone warunki.

Dofinansowaniem objęte będą projekty badawcze przedsiębiorstw które chcą realizować  badania przemysłowe i prace rozwojowe obejmujące dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu i jego pierwszej produkcji.

Poziom dofinansowania:

70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla średnich przedsiębiorstw,

45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

35% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla średnich przedsiębiorstw,

Minimalna kwota dofinansowania: 50 000 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania: 10 000 000 PLN

Planowana alokacja wynosi: 60 000 000 PLN.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy