Wsparcie dotacyjne dla branży medycznej i farmaceutycznej

Wsparcie dotacyjne dla branży medycznej i farmaceutycznej

Program Agencji Badań Medycznych zakładający dotacje dla sektora medycznego i farmaceutycznego ma za zadanie skutecznie wypełnić lukę w polskim systemie ochrony zdrowia poprzez dofinansowywanie projektów o szczególnym wpływie na poprawę zdrowia obywateli w zakresie profilaktyki, ratowania życia oraz poprawy jakości życia. Program stanowi zasadne uzupełnienie możliwości dotacyjnych oferowanych przez fundusze europejskie, kierując swoje wsparcie na wyspecjalizowanej grupy podmiotów o niebagatelnym znaczeniu dla pozytywnych zmian w opiece zdrowotnej Polaków.

Czym jest Agencja Badań Medycznych?

W związku z koniecznością rozwoju polskiego systemu opieki zdrowotnej w kierunku nowoczesnego rozwiązania bazującego na innowacyjnych metodach leczenia, produktach leczniczych i wyrobach medycznych, w 2019 r. powołano Agencje Badań Medycznych (ABM). ABM jest państwową agencją odpowiedzialną za rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Jej nadrzędnym celem jest wsparcie przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego i medycznego, a także podmiotów naukowych w rozwijaniu nowych technologii medycznych i metod terapeutycznych.

Obszary działania Agencji Badań Medycznych

Jednym z kluczowych zadań ABM jest realizacja jednego z pierwszych publicznych programów dotacyjnych z finansowaniem przeznaczonym na niekomercyjne badania kliniczne, które stanowią obecnie zaledwie ok. 2 proc. wszystkich zarejestrowanych badań. Oferta konkursowa Agencji skierowana jest także do podmiotów prywatnych poprzez dofinansowywanie badań w systemie ochrony zdrowia, w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Przewidziano również wsparcie projektów interdyscyplinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, obserwacyjnych i epidemiologicznych, jak również rozwój badań populacyjnych z różnych obszarów zdrowia publicznego. Taki program działalności otwiera dostęp do nowego źródła finansowania szerokiemu gronu potencjalnych wnioskodawców.

Aktualne możliwości dotacyjne dla przemysłu farmaceutycznego

Dotacje w ramach konkursów organizowanych przez Agencję Badań Medycznych kierowane są zarówno do sektora nauki, jak i biznesu. Jednym z kluczowych działań przewidujących dotację dla przedsiębiorstw branży farmaceutycznej jest konkurs na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych. ABM przewiduje dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw z podmiotami naukowymi. Budżet konkursu to niebagatelne 150 mln zł przeznaczone na projekty o wartości od 2 do nawet 20 mln zł i dofinansowaniu na poziomie od 60 do 100% kosztów (w zależności od rodzaju badań – podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe). Dotacja przewiduje kompleksową realizację zadań badawczych poprzez dofinansowanie m.in. kosztów wynagrodzeń kadry badawczej i technicznej, podwykonawstwo, koszty zakupów materiałów czy korzystania z aparatury badawczej. Nabór w konkursie trwa do końca sierpnia 2022 r.

Dla kogo dotacja?

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa działające na rynku minimum 2 lata, osiągając przy tym przychody na poziomie minimum 2 mln PLN w ciągu ostatnich dwóch lat obrachunkowych oraz prowadzą działalność produkcyjną (PKD 21). Przedmiot badań powinien obejmować opracowanie produktów leczniczych, takich jak leki generyczne, leki biopodobne, nowe postaci leków o modyfikowanym uwalnianiu (ang. modified release dosage forms), nowe postaci farmaceutyczne produktów leczniczych opartych o dopuszczone do obrotu substancje czynne lub produkty lecznicze złożone. Co ważne, obligatoryjnym do osiągnięcia celem jest wdrożenie opracowanego leku do produkcji seryjnej w ciągu 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Szczególnie premiowane są przy tym obszary terapeutyczne dotyczące chorób cywilizacyjnych, takich jak nowotwory, cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, a także choroby rzadkie, choroby zakaźne lub choroby wieku dziecięcego.

Co więcej w ofercie Agencji Badań Medycznych?

Aktualna oferta konkursowa ABM nie kończy się na opracowaniu leków. Tegoroczny harmonogram naborów przewiduje kolejne dotacje skierowane zarówno do przedsiębiorców, jak i podmiotów naukowych. Od 11 lipca do 20 października uczelnie wyższe, instytuty badawcze i szereg innych instytucji naukowych mogą ubiegać się o wsparcie na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty badawcze w formule badań head to head. Z kolei na przedsiębiorstwa czeka aż 250 mln zł dedykowanych na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych – ogłoszenie konkursu zaplanowano jeszcze w lipcu. IV kwartał 2022 r. to czas naboru w konkursie na opracowanie innowacyjnych wyrobów medycznych opartych o sztuczną inteligencję do koordynowania diagnostyki i leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i leczeniu szpitalnym z budżetem na poziomie 30 mln zł.

Konkurs w obszarze medycyny celowanej również dla przemysłu farmaceutycznego

Zaplanowany na III kwartał roku konkurs w obszarze medycyny celowanej obejmuje m.in. cele związane z opracowaniem produktów leczniczych lub innowacyjnych rozwiązań w obszarze medycyny celowanej oraz spersonalizowanej. Założeniem ABM jest zwiększenie dostępu pacjentów do kompleksowej, wielospecjalistycznej, a przede wszystkim innowacyjnej diagnostyki i terapii. Projekty badawcze mogą znajdować się na różnych fazach rozwoju produktu leczniczego opartego o terapie komórkowe oraz produkty białkowe, przy założeniu przeprowadzenia co najmniej jednej, pełnej fazy Badania klinicznego oraz efektu w postaci komercjalizacji. Podobnie jak w już trwającym konkursie, przewidziano dofinansowanie na poziomie od 60 do 100% kosztów (w zależności od rodzaju badań).

Atrakcyjne budżety oraz szeroki wybór konkursów są wyraźną zachętą do aplikowania o środki przez przedsiębiorców sektora medycznego i farmaceutycznego. Prawidłowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej to obok dobrze przygotowanej agendy badawczej jeden z czynników sukcesu dla każdego wnioskodawcy. W związku z tym zapraszamy do zapoznania się z zasadami poszczególnych konkursów, a także nawiązania współpracy ze specjalistami w obszarze pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorstw z ECDF Dotacje.

Kontakt: dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio:
– Starszy Konsultant Arkadiusz Gębski nr tel. 500 372 028,
– Starszy Konsultant Kacper Wilczak pod nr tel. 784 090 859.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy