Wsparcie dla średnich przedsiębiorstw w woj. lubelskim

W styczniu ogłoszony został nabór w ramach Działania 3.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw MŚP w województwie lubelskim. Ze środków skorzystać mogą jedynie średnie przedsiębiorstwa.

Do przedsiębiorstw średnich zaliczamy takie, które m.in. zatrudniają od 50 do 250 pracowników. Szansę na pozyskanie dofinansowania, w ramach tego działania, są dla projektów wprowadzających nowy produkt lub proces, stosowany nie dłużej niż 3 lata w skali rynku międzynarodowego (optymalnie nieznany i niestosowany dotychczas). Może być przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zakupem nieruchomości, środków trwałych, robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych. Istotne jest również wdrożenie prac B+R oraz wpisywanie się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje (biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna oraz informatyka i automatyka).

Termin składania wniosków: od 31.01.2017 r. do 10.04.2017

Poziom dofinansowania: 60%

Alokacja: 185 463 634 zł

Maksymalna wartość dofinansowania: 3 mln zł

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy