Wsparcie dla przedsiębiorców - Dofinansowania z Unii Europejskiej - Granty dla przedsiębiorstw

Województwo pomorskie: granty B+R dla przedsiębiorstw

W dniach od 26 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. pomorscy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o udzielenie grantu na zakup usług badawczo-rozwojowych w ramach regionalnego programu dofinasowania usług B+R „Mikrogranty B+R dla przedsiębiorstw”.

Dofinansowaniem objęte zostaną projekty dotyczące zakupu usług badawczych realizowanych przez jednostki lub centra badawczo-rozwojowe. Usługa badawcza musi obejmować przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych oraz prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju. Dopuszczalne jest także finansowanie fragmentu działań w ramach większego projektu. Prace B+R muszą być zgodne z obszarami tematycznymi Inteligentnych Specjalizacji Pomorza:

  • ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne,
  • ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie,
  • ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie,
  • ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Wartość projektu objętego grantem może wynieść maksymalnie 200 tys. PLN netto. Wsparcie w ramach grantu będzie miało formę bezzwrotnej dotacji, która pokryje do 85% kosztów netto zakupionej usługi B+R. Alokacja środków w aktualnie otwartym naborze wynosi 5,6 mln PLN.

Bezzwrotne wsparcie w ramach programu „Mikrogranty B+R dla przedsiębiorstw” stanowi istotny impuls dla pomorskich przedsiębiorców do inwestycji w rozwijanie swoich produktów i technologii, przyczyniając się do wzrostu ich konkurencyjności. Możliwość skorzystania z grantu jest również atrakcyjna w kontekście nadchodzącej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, w ramach której wsparcie dotacyjne ograniczone będzie niemal wyłącznie do projektów uwzględniających obszar B+R. Opracowana w ramach dofinansowanej usługi B+R innowacja będzie mogła stanowić przedmiot wdrożenia w nadchodzących konkursach dotacyjnych zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy