Wsparcie dla przedsiębiorców - Dofinansowania z Unii Europejskiej - Rozwój inwestycji

Województwo podlaskie: konkurs na wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

30 maja otwarty zostanie nabór z Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach dla MŚP z województwa podlaskiego działających w sektorze produkcyjnym. W konkursie wsparciem objęte zostaną projekty dotyczące wdrażania innowacji technologicznych. Projekty mogą dotyczyć w szczególności wprowadzania na rynek nowych produktówzmian procesów produkcyjnych czy inwestycji w nowoczesne maszyny i sprzęt do produkcji.

W ramach projektu można pozyskać dofinansowanie w wysokości nawet do 5 mln PLN m.in. na realizację robót budowlanychzakup maszyn i sprzętu produkcyjnego czy zakup oprogramowania związanego z procesem wytwórczym. Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 70% kosztów netto inwestycjiAlokacja konkursu wynosi 10 mln PLN, przy czym Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo do zwiększenia tej kwoty w wyniku powstałych oszczędności w programie regionalnym na lata 2014-2020.

Konkurs prowadzony będzie w terminie od 30 maja do 30 czerwca 2022 r.

Preferowane będą w szczególności przedsięwzięcia wdrażające rozwiązania innowacyjne w skali kraju, a także przyczyniające się do wzrostu sprzedaży eksportowej oraz skutkujące zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio z Konsultantem Pawłem Rogowskim pod nr tel.: 784 091 757.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy