Energetyka i Wsparcie dla przedsiębiorców - Dofinansowania z Unii Europejskiej

Województwo lubelskie: dotacje na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki

Dzięki zasileniu budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dodatkowymi środkami pochodzącymi z instrumentu REACT-EU Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła w ostatnich dniach stycznia nabór z Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki. Alokacja przewidziana dla tego konkursu to łącznie aż 20,5 mln euro.

Celem Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki jest zielona transformacja lubelskiej gospodarki poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Wspierane przedsięwzięcia mają dotyczyć w szczególności inwestycji w odnawialne źródła energii oraz kompleksowych termomodernizacji budynków. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz dla spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.

Konkurs został podzielony na 3 rundy. Każda z rund dotyczy innego typu inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej.

Runda I „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW”

I Runda konkursu „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW” dotyczy inwestycji związanych z budową, rozbudową lub przebudową instalacji służących do produkcji energii z OZE o maksymalnej zainstalowanej mocy do 0,5 MW. Dodatkowo w ramach inwestycji można będzie sfinansować koszty związane z zastosowaniem magazynów energii. Maksymalna kwota dofinansowania w tej rundzie konkursu wyniesie równowartości 200 000 euro. Wysokość wsparcia jest uzależniona od statusu przedsiębiorstwa i wyniesie maksymalnie do 65% kosztów netto inwestycji. Alokacja przewidziana dla tej rundy to blisko 25 mln PLN. Wnioski o dofinansowanie dla I Rundy konkursu można będzie składać od 28 lutego do 21 marca br.

Runda II „Głęboka termomodernizacja”

II Runda konkursu „Głęboka termomodernizacja” obejmie wsparciem inwestycje przedsiębiorstw związane z kompleksową termomodernizacją budynków/lokalów. Głęboka termomodernizacja może dotyczyć instalacji źródeł ciepła opartych o OZE oraz obejmować takie działania jak m.in. wymianę źródeł ciepła, ocieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej czy wymianę oświetlenia na energooszczędne. Dodatkowym elementem inwestycji może być również instalacja OZE oraz zastosowanie magazynów energii. Działania objęte wsparciem w ramach projektów dotyczących głębokiej termomodernizacji muszą wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. Jest to warunek konieczny w tej rundzie naboru. W Rundzie II przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 1,5 mln PLN. Dotacja unijna pokryje maksymalnie 65% kosztów netto inwestycji, w zależności od statusu MŚP Wnioskodawcy. Alokacja przewidziana dla tej rundy konkursu to 33 mln PLN. Wnioskować o wsparcie będzie można w terminie od 22 marca do 20 kwietnia br.

Runda III „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW”

W ramach III Rundy konkursu „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW” wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia związane z budową, rozbudową lub przebudową instalacji służących do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnych kogeneracji  OZE o zainstalowanej mocy powyżej 0,5 MW. Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu w tej rundzie to 3 mln PLN. Poziom wsparcia dla projektów dotyczących budowy instalacji wyniesie maksymalnie do 80% koszów netto inwestycji. Poziom wsparcia dla projektów związanych z przebudową lub rozbudową instalacji wyniesie maksymalnie do 65% kosztów netto inwestycji. Na wsparcie projektów w tej rundzie przewidziano alokację w wysokości 36 mln PLN. Runda III zostanie uruchomiona 21 kwietnia i potrwa do 6 maja br.

Realizacja proekologicznych przedsięwzięć niesie za sobą wiele zalet, w szczególności realne oszczędności operacyjne dla przedsiębiorców. Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki jest dla lubelskich firm ogromną szansą na zrównoważony rozwój z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy UE.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy