Wsparcie dla przedsiębiorców - Dofinansowania z Unii Europejskiej - Bon innowacyjny

Województwo dolnośląskie: bony na innowacje dla przedsiębiorstw

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiły w ostatnich dniach otwarty nabór o udzielenie Grantu w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”. W ramach Grantu przy udziale środków publicznych współfinansować można zakup usługi B+R. Grant dotyczy realizacji prac B+R przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Celem naboru jest wsparcie współpracy dolnośląskich MŚP z jednostkami naukowymi w zakresie prowadzenia i wdrażania prac badawczo-rozwojowych.  Grant można przeznaczyć na dofinansowanie usługi B+R, której realizacja przyczyni się do opracowania innowacji produktowej lub procesowej. Innowacja musi obligatoryjnie wpisywać się w dolnośląskie inteligentne specjalizacje.

Usługa podlegająca dofinansowaniu może obejmować obligatoryjnie usługi badawczo-rozwojowe oraz fakultatywnie audyt technologiczny, do 5% otrzymanego grantu. Usługa badawczo-rozwojowa może dotyczyć takich obszarów jak opracowanie nowego lub znaczące udoskonalenie istniejącego wyrobu, usługi czy technologii, przeprowadzenie testów wdrożeniowych, przygotowanie prototypu czy wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji w skali przemysłowej. Audyt technologiczny może z kolei dotyczyć w szczególności diagnozy potrzeb badawczych i technologicznych.  Wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka naukowa posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Maksymalna wartość Grantu wynosi 135 000 PLN, do 85% kosztów netto zakupu usługi. Budżet naboru to 4 725 000 PLN.

Nabór potrwa od 15 marca 2022 do 29 kwietnia 2022 (runda I) oraz od 1 czerwca 2022 do 29 lipca 2022 (runda II).

Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy współpracy regionalnego biznesu ze środowiskiem naukowym, a opracowane w ramach usług badawczych innowacje z pewnością wpłyną na wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw. Możliwość skorzystania z Grantu jest również atrakcyjna w kontekście nadchodzącej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, w ramach której wsparcie dotacyjne ograniczone będzie niemal wyłącznie do projektów uwzględniających obszar B+R. Opracowana w ramach dofinansowanej usługi B+R innowacja będzie mogła stanowić przedmiot wdrożenia w nadchodzących konkursach dotacyjnych zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy