• (61) 226 13 40

Kujawsko-pomorskie

Ścieżka SMART – flagowy instrument wsparcia innowacyjności

Ścieżka SMART to instrument ukierunkowany na wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Modułowy charakter pozwala ponadto na rozbudowę projektu innowacyjnego o inne obszary niezbędne do kompleksowego rozwoju przedsiębiorstwa.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oferuje dotacje na modernizację gospodarstw rolnych oraz na inwestycje w infrastrukturę wiejską. Dofinansowanie może wynieść nawet do 100% wartości projektu, a minimalna wartość to około 10-20% kosztu projektu. Wniosek należy złożyć do organu zarządzającego PROW w danym kraju.
Koszyk na zakupy