• (61) 226 13 40
Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO)

A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ to instrument uruchamiany w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oferujący bezzwrotne dotacje dla przedsiębiorstw na inwestycje związane z wdrażaniem technologii ukierunkowanych na zmniejszenie ilości odpadów, ponowne ich wykorzystanie lub recykling oraz zwiększenie efektywności energetycznej.

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych (KPO) – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Polski.

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych (KPO) – na co?

Na inwestycje związane z wdrażaniem technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ, których efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej i zmiana filozofii firm w kierunku zero waste.

Dofinansowaniem objęte zostaną w szczególności inwestycje mające na celu:

 • poprawę zarządzania surowcami i bardziej wydajną gospodarkę materiałową,
 • zmianę w kierunku znaczącej redukcji/zerowej ilości odpadów, w tym zmniejszenie ilości odpadów, ponowne wykorzystanie odpadów lub recykling,
 • zwiększenie efektywności energetycznej,
 • redukcję emisji gazów cieplarnianych z procesów produkcyjnych i operacyjnych.

Jakie są kluczowe wymagania?

Inwestycja musi przyczyniać się do osiągnięcia konkretnych celów środowiskowych – np. zmniejszenie odpadowości procesu produkcji, zwiększenie efektywności energetycznej, zwiększone wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu.

Obligatoryjnie wnioskodawca musi wskazać wskaźniki GOZ wpisujące się w co najmniej jeden z obszarów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji 7 GOZ:

 • Ekoprojektowanie
 • Pozyskanie surowców
 • Przetwórstwo i produkcja
 • Użytkowanie i koncepcja
 • Odpady i ścieki

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.

Intensywność wsparcia wyniesie maksymalnie do 70% kosztów netto inwestycji.

Maksymalna wartość dofinansowania: 3,5 mln PLN.

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych (KPO) – kiedy?

Nabór zostanie uruchomiony prawdopodobnie w I kwartale 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach instrumentu A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

 • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
 • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl