• (61) 226 13 40
Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO | PARP)

'A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ' to instrument uruchamiany w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oferujący bezzwrotne dotacje dla przedsiębiorstw na inwestycje związane z wdrażaniem technologii ukierunkowanych na zmniejszenie ilości odpadów, ponowne ich wykorzystanie lub recykling oraz zwiększenie efektywności energetycznej.

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych (KPO | PARP) – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Polski.

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych (KPO | PARP) – na co?

Na inwestycje związane z wdrażaniem technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ, których efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej i zmiana filozofii firm w kierunku zero waste.

Dofinansowaniem objęte zostaną w szczególności inwestycje mające na celu:

  • poprawę zarządzania surowcami i bardziej wydajną gospodarkę materiałową,
  • zmianę w kierunku znaczącej redukcji/zerowej ilości odpadów, w tym zmniejszenie ilości odpadów, ponowne wykorzystanie odpadów lub recykling,
  • zwiększenie efektywności energetycznej,
  • redukcję emisji gazów cieplarnianych z procesów produkcyjnych i operacyjnych.

Jakie są kluczowe wymagania?

Inwestycja musi przyczyniać się do osiągnięcia konkretnych celów środowiskowych – np. zmniejszenie odpadowości procesu produkcji, zwiększenie efektywności energetycznej, zwiększone wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu.

Obligatoryjnie wnioskodawca musi wskazać wskaźniki GOZ wpisujące się w co najmniej jeden z obszarów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji 7 GOZ:

  • Ekoprojektowanie
  • Pozyskanie surowców
  • Przetwórstwo i produkcja
  • Użytkowanie i koncepcja
  • Odpady i ścieki

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.

Intensywność wsparcia wyniesie prawdopodobnie maksymalnie do 75% kosztów netto inwestycji.

Maksymalna wartość dofinansowania: 3,5 mln PLN.

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych (KPO | PARP) – kiedy?

Nabór zostanie uruchomiony w kwietniu 2024 r. i potrwa do 10 lipca 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach instrumentu A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO | PARP) zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.