• (61) 226 13 40
Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0

Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0 (kujawsko-pomorskie)

Projekt ‘Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0’ oferuje kompleksowe wsparcie dotacyjne w zakresie badań i rozwoju w przedsiębiorstwach z woj. kujawsko-pomorskiego.

Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0  – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest wyłącznie pod warunkiem współpracy z MŚP.

Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0 – na co?

Fundusz oferować będzie kompleksowe wsparcie dotacyjne w zakresie badań i rozwoju w ramach następujących typów projektów:

  • wsparcie tworzenia i rozwoju zaplecza B+R (infrastruktura, aparatura B+R)
  • wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (w tym z komponentem wdrożeniowym)
  • wsparcie zakupu wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa
  • wsparcie ochrony własności intelektualnej

Jakie są kluczowe wymagania?

Realizacja projektu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Wpisywanie się zakresu projektu w Regionalną Strategię Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+.

Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie komercjalizacja wyników prac B+R.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie na prowadzenie prac B+R, zakup wyników prac B+R oraz zakup infrastruktury B+R udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej. Faza wdrożenia prac B+R (inwestycja) jako element projektu B+R finansowana będzie w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).

Intensywność wsparcia dla prac B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych. Intensywność wsparcia na inwestycje wyniesie do 60% kosztów netto.

Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0  – kiedy?

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w grudniu 2023 r.

Preferencje

  • projekty ekologiczne
  • stosowanie rozwiązań energooszczędnych oraz z zakresu GOZ

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach projektu Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0 zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

  • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
  • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl