• (61) 226 13 40
Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0

Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0 (kujawsko-pomorskie)

Projekt ‘Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0’ oferuje kompleksowe wsparcie dotacyjne w zakresie badań i rozwoju w przedsiębiorstwach z woj. kujawsko-pomorskiego.

Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0  – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest wyłącznie pod warunkiem współpracy z MŚP.

Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0 – na co?

Fundusz oferować będzie kompleksowe wsparcie dotacyjne w zakresie badań i rozwoju w ramach następujących typów projektów:

  • wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacji produktowych/procesowych (grant na opracowanie nowych technologii)
  • wsparcie zakupu wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa od organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę (voucher badawczy)
  • wsparcie ochrony własności intelektualnej, tj. wsparcie zakupu zaawansowanych usług doradczych/usług proinnowacyjnych (np. na przygotowanie wniosków patentowych, ochrony wzorów przemysłowych, związanych z prototypowaniem, testowaniem, transferem technologii, itp.) (bon na patent+)

Jakie są kluczowe wymagania?

  • realizacja projektu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  • warunkiem otrzymania dofinansowania będzie zobowiązanie do komercjalizacji wyników prac B+R najpóźniej do 2 lat od zakończenia realizacji projektu

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej:

  • w przypadku wsparcia na prowadzenie prac B+R lub na tworzenie i rozwój zaplecza B+R koszty kwalifikowalne mogą wynosić do 800 tys. PLN z dofinansowaniem do 450 tys. PLN, wsparcie UE nie więcej niż 65%-75% kosztów kwalifikowanych;
  • w przypadku wsparcia na zakup wyników prac B+R koszty kwalifikowalne mogą wynosić do 130 tys. PLN z dofinansowaniem do 90 tys. PLN, wsparcie UE nie więcej niż 70%-80% kosztów kwalifikowanych;
  • w przypadku bonu na patent+ koszty kwalifikowalne mogą wynosić do 105 tys. PLN z dofinansowaniem do 80 tys. PLN, wsparcie UE nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych.

Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0  – kiedy?

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się prawdopodobnie w lipcu 2024 r.

Preferencje

  • projekty ekologiczne
  • stosowanie rozwiązań energooszczędnych oraz z zakresu GOZ

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach projektu Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0 zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 800 tys. PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.