Wielkopolska wzmacnia potencjał innowacyjny przedsiębiorstw!

W grudniu 2017 r. zostanie ogłoszony nabór w ramach Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski. Konkurs skierowany będzie do sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego.

W grudniu 2017 r. zostanie ogłoszony nabór w ramach Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski. Konkurs skierowany będzie do sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego.

Dofinansowanie w ramach działania przeznaczone będzie na projekty, których przedmiotem są inwestycje w badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje. Wsparcie unijne kierowane jest do sektora MŚP, a także grup przedsiębiorstw, konsorcjów z jednostkami naukowymi oraz organizacji pozarządowych.

Przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o środki na sfinansowanie następujących typów projektów:
1. Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.
2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej.
3. Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to 150 000 000,00 PLN.
Poziom dofinansowania uzależniony będzie od typu projektu oraz wyboru odpowiedniego wariantu.

Więcej informacji już w grudniu po opublikowaniu ogłoszenia o konkursie!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy