Innowacje Współfinansowanie z dotacji Unii Europejskiej

Wielkopolska wzmacnia potencjał innowacyjny przedsiębiorstw!

W okresie od 28-02-2019 do 05-04-2019 przeprowadzony zostanie nabór w ramach Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski. Konkurs skierowany będzie do sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego oraz do konsorcjów, w skład których wchodzą jednostki naukowe.

W okresie od 28-02-2019 do 05-04-2019 przeprowadzony zostanie nabór w ramach Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski. Konkurs skierowany będzie do sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego.

Dofinansowanie w ramach działania przeznaczone będzie na projekty, których przedmiotem są inwestycje w badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje. Wsparcie unijne kierowane jest do sektora MŚP, a także grup przedsiębiorstw, konsorcjów z jednostkami naukowymi oraz organizacji pozarządowych.

Przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o środki na sfinansowanie następujących typów projektów:
1. Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.
2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej.
3. Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R) – tylko w ramach pomocy de minimis. 

Typy projektów można łączyć!

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to 50 000 000,00 PLN.
Poziom dofinansowania uzależniony będzie od typu projektu oraz wyboru odpowiedniego wariantu.

Fiszka informacyjna

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy