Wielkopolska promuje OZE!

Pod koniec czerwca szereg podmiotów, w tym przedsiębiorstwa oraz partnerstwa, będą mogły składać projekty, w efekcie których powstaną instalacje służące do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem: energii wiatrowej, energii słonecznej, energii wodnej, energii geotermalnej, biomasy czy biogazu. Poziom dofinansowania wynosi do 85%.

Konkurs skierowany jest do szeregu podmiotów, w tym do ogółu przedsiębiorstw i ewentualnych partnerstw w ramach projektu. W jego ramach możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na budowę, rozbudowę oraz przebudowę instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem:
1) energii wiatrowej – do 5 MWe;
2) energii słonecznej – do 2 MWe/MWth;
3) biomasy – do 5 MWth;
4) energii wodnej – do 5 MWe;
5) energii geotermalnej – do 2 MWth;
6) biogazu – do 1 MWe.

W ramach jednego wniosku można łączyć powyższe typy projektów.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych.
Nie określono minimalnych i maksymalnych wartości kosztów kwalifikowalnych.
Przewidywana alokacja wynosi 90 000 000,00 zł.
Nabór wniosków trwać będzie od 30.06 do 31.08.2017r.

Chcesz wziąć udział w naborze? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy udzielą Ci szczegółowych informacji. Pisz na dotacje@ecdf.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy