Wdrożenie wyników prac B+R jeszcze bardziej korzystne dla Twoje firmy!

Twoja firma może uzyskać dofinansowanie nawet w wysokości 20 mln złotych na realizację projektu inwestycyjnego obejmującego wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych lub nabytych przez przedsiębiorcę, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług. Obniżono na korzyść wnioskodawców minimalną wartość projektu, która obecnie wynosi: – dla mikro i małych przedsiębiorców – 5 mln zł, – dla średnich przedsiębiorców – 10 mln zł.

Kolejny nabór w ramach PO IR, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” planowany jest w okresie od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. W ramach tego konkursu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadziła korzystne dla przedsiębiorców zmiany, które ułatwią aplikowanie, szczególnie mikro i małym przedsiębiorcom.

Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przeznaczono kwotę 750 mln zł na realizację projektów, które zakładają:

  • inwestycję w środki trwałe – maszyny, urządzenia, linie technologiczne,
  • inwestycję w wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie, nabycie praw patentowych, licencji, knowhow lub nieopatentowanej wiedzy technicznej,
  • budowę, rozbudowę, adaptację nieruchomości,
  • koszty prac B+R (maks. 1 mln PLN),
  • usługi doradcze (maks. 1 mln PLN).

Minimalna wartość projektu:

  • dla mikro i małych przedsiębiorców – 5 mln zł
  • dla średnich przedsiębiorców – 10 mln zł

Maksymalna wartość dofinansowania – 20 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania (zgodnie z mapą pomocy regionalnej):

  • do 70% – dla mikro i małych przedsiębiorców
  • do 60% – dla średnich przedsiębiorców

Nabór w ramach konkursu planowany jest od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Chcesz pozyskać dotację? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy udzielą Ci szczegółowych informacji. Pisz na dotacje@ecdf.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy