Warto zainwestować w Rozwój Obszarów Wiejskich!

W ramach planowanego konkursu, dofinansowanie udzielone zostanie na realizację projektów dotyczących przetwórstwa i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych oraz polegających na modernizacji lub budowie zakładu przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi ok. 100 mln zł, dlatego warto zainwestować w tego typu projekty, szczególnie, że poziom dofinansowania wynosi 50%, a wartość dofinansowania wynosi 3 mln zł w przypadku MŚP, do nawet 15 mln zł w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów. Konkurs przewiduje możliwość realizacji projektu zakładającego inwestycję w budynki, maszyny, wartości niematerialne i prawne, a także koszty związane z projektem architektoniczno/budowlanym i nadzorem inwestorskim.

W trzecim kwartale 2017 roku planowane jest ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, do  Działania 4.2: Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

Konkurs przewiduje udzielenie dofinansowania projektom, które dotyczą przetwórstwa i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych oraz polegających na modernizacji lub budowie zakładu przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi.

Do aplikowania zaproszone są:

  • mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, które wykonują działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych;
  • przedsiębiorstwo będące związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

W ramach konkursu przeznaczono kwotę ok. 100 mln zł na realizację następujących rodzajów projektów:

  • inwestycje w budynki: do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych); infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych; pomieszczeń higieniczno-sanitarnych; pomieszczeń administracyjnych (maks. 10%);
  • inwestycje w maszyny, w tym: przetwarzania produktów rolnych; magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania; aparaturę pomiarową;
  • inwestycje w wartości niematerialne i prawne;
  • koszty ogólne: projekt architektoniczny/budowlany, nadzór inwestorski.

Poziom dofinansowania wynosi 50%, a wartość dofinansowania wynosi 3 mln zł w przypadku MŚP, do nawet 15 mln zł w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów.

Projekty, które zakładają m.in. nabywanie produktów do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych oraz te, które cechują się przetwarzaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji (po zakończeniu realizacji) będą miały preferencję w uzyskaniu dofinansowania.

Chcesz pozyskać dotację? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy udzielą Ci szczegółowych informacji. Pisz na dotacje@ecdf.pl.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy