W Małopolsce rusza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe

RPO Mał. 1.2.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw to konkurs skierowany przede wszystkim do sektora MŚP oraz do dużych przedsiębiorstw chcących zrealizować projekt badawczo-rozwojowy służący wdrożeniu w swojej działalności innowacyjnych produktów lub usług.

Dotacja ta przeznaczona jest na projekty badawczo-rozwojowe, dzięki którym przedsiębiorstwa będą mogły wdrażać w swojej działalności innowacyjne produkty lub usługi. Beneficjentem mogą być przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, uczelni, w tym spółek celowych uczelni.

Do działań mogących wejść w zakres projektów należą:

  • nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, celem opracowania innowacyjnego rozwiązania technologicznego
  • przygotowanie prototypów doświadczalnych
  • utworzenie instalacji demonstracyjnej i pilotażowej
  • walidacja danego rozwiązania
  • uruchomienie pierwszej, eksperymentalnej produkcji
  • przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności przedsiębiorstwa (jako uzupełniający element w projekcie badawczym).

Poziomy dofinansowania:

Mikro i małe przedsiębiorstwa: 70% (badania przemysłowe) 45% (eksperymentalne prace rozwojowe)

Średnie przedsiębiorstwa: 60% (badania przemysłowe) 35% (eksperymentalne prace rozwojowe)

Terminy naboru wniosków od 2017-03-31 do 2017-08-31

Minimalna kwota dofinansowania: 25 000 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania: 17 500 000 PLN

Planowana alokacja: 173 228 000 PLN>

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy