To był ważny nabór

To była najbardziej pracowita runda konkursowa w 2015 roku. Do końca listopada Zespół ECDF Dotacje złożył 66 pełnych dokumentacji aplikacyjnych w konkursie do Poddziałania 1.5.2 WRPO na lata 2014-2020 Wzmocnienie Konkurencyjności Kluczowych Obszarów Gospodarki Regionu. Według nieoficjalnych informacji stanowi to około 10 procent wszystkich projektów złożonych przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie na planowane innowacyjne inwestycje w Wielkopolsce.

Wsparciem zostaną objęte wysoko innowacyjne projekty wdrażające innowacje procesowe, produktowe i nietechnologiczne poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, takie jak transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

– Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w pracę nad tym projektem, a w szczególności przedsiębiorcom za okazane nam zaufanie. Trzymamy kciuki za powodzenie projektów naszych klientów i niecierpliwie czekamy na wyniki konkursu – mówi Tomasz Kaczmarek, Kierownik Działu Specjalistów i  Starszy Specjalista ds. funduszy UE w ECDF Dotacje.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy