Świętokrzyskie stawia na duże inwestycje

Dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego będzie szansa na pozyskanie dofinansowania dla większych projektów inwestycyjnych.

Już od końca grudnia 2016 do 20 stycznia 2017 można składać wnioski w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie świętokrzyskim. Program ma na celu zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. Fundusze przeznaczone są na dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług. Będzie to możliwe poprzez zakup nowych maszyn, urządzeń oraz oprogramowania, a także budowę hali produkcyjnej. 

W ramach działania umożliwia się też dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług, za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych.

Istotnym kryterium jest minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu, która wynosi 10 mln zł.

Alokacja:  100 000 000 zł

Poziom dofinansowania:

  • 55% – firmy mikro i małe
  • 45% – firmy średnie
Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy