Wsparcie dla przedsiębiorców - Dofinansowania z Unii Europejskiej - Województwo Świetokrzyskie

ŚWIĘTOKRZYSKIE: dofinansowanie na realizację prac B+R oraz inwestycje w infrastrukturę B+R

Zarząd województwa świętokrzyskiego ogłosił nabór na realizację prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz zakup infrastruktury B+R w ramach Działania 1.2. Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości. To już ostatnie w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 konkursy B+R dla świętokrzyskich przedsiębiorców.

TYP PROJEKTÓW: prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach

W ramach konkursu wsparcie otrzymają projekty badawcze przedsiębiorstw, których efektem będzie opracowanie rozwiązania stanowiącego innowację produktową. Dotację będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów realizacji badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, w tym opracowanie demonstracyjnych prototypów czy walidację danego rozwiązania. Rozwiązanie musi wpisywać się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji. Warto również podkreślić, że dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty, które przed rozpoczęciem realizacji cechuje co najmniej IV poziom gotowości technologicznej TRL.

Wnioskować o wsparcie mogą przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz duże firmy, pod warunkiem wystąpienia efektu dyfuzji lub podjęcia współpracy z MŚP / instytucjami badawczymi w ramach projektu.

Budżet naboru wynosi 7 mln PLN. Dotacja pokryje maksymalnie 70% kosztów badań przemysłowych oraz maksymalnie 45% kosztów prac rozwojowych.

TYP PROJEKTÓW: zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach

Przedmiotem naboru jest wsparcie obejmujące zakup infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, w celu doposażenia już istniejącego lub stworzenia nowego zaplecza badawczo-rozwojowego. Dotacja pokryje koszty inwestycji m.in. w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne wyposażenie służące tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.

Wnioskować o wsparcie mogą przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz duże firmy, pod warunkiem wystąpienia efektu dyfuzji lub podjęcia współpracy z MŚP/instytucjami badawczymi w ramach projektu.

Alokacja konkursu wynosi 8 mln PLN. Dotacja pokryje maksymalnie 70% kosztów netto inwestycji.

Nabory wniosków w obu konkursach rozpoczną się 30 czerwca i potrwają do 22 lipca 2022 roku.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl i/lub zapoznaj się z szczegółowymi założeniami konkursów na stronie instytucji.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy