Sukces w otrzymaniu dotacji Unii Europejskiej z ECDF - w lipcu !

Sukcesy w sierpniu!

Koniec lata przyniósł kolejne dotacje dla firm, które zdecydowały się na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wspólnie z nami. W drugiej połowie sierpnia otrzymaliśmy informacje o rekomendowaniu do dofinansowania 9 projektów o łącznej kwocie dotacji na poziomie prawie 7 mln PLN. Na tę wartość złożyły się:

1. Dotacja w wysokości prawie 3,4 mln PLN z konkursu RPO woj. łódzkie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw,
2. Dotacja w wysokości ponad 2 mln PLN z konkursu RPO woj. mazowieckie 3.3 Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R),
3. Siedem dotacji na łączną kwotę prawie 1,5 mln PLN w ramach konkursu POIR 3.4.

Beneficjentom serdecznie gratulujemy!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy