Zwiększ szansę na otrzymanie dotacji Unii Europejskiej z ECDF! Sukces w 12.2019

Sukcesy w grudniu 2019 roku!

Koniec 2019 roku obfitował dobre informacje dla naszych Klientów. Wspólna praca zaowocowała pozyskaniem 8 dotacji:

  • Regionalny Program Operacyjny Kujawsko-pomorskie, poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP: 5 dofinansowanych projektów o łącznej wartości 4,22 mln zł. Łączna wartość dotacji: 2,26 mln zł,
  • Program Operacyjny Polska Wschodnia, poddziałanie 1.1.2 Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej: złożyliśmy 1 projekt, który ex aequo otrzymał pierwsze miejsce na liście rankingowej. Wartość projektu 1,22 mln zł, wartość dotacji niemal 1 mln zł.
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw: złożyliśmy 1 projekt, którego wartość to ponad 12 mln zł. Otrzymana dotacja to 6,7 mln zł.
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój: złożyliśmy 1 projekt, którego wartość to prawie 3,5 mln zł. Wartość otrzymanej dotacji, to 1,7 mln zł.

Gratulujemy!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy