Sukces w RPO Zachodniopomorskim!


Instytucja wdrażająca RPO Zachodnioporskie opublikowała listę rankingową inwestycyjnego w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Efektywna wspólna praca z naszym wieloletnim partnerem pozwoliła pozyskać dla firmy 4 000 000 PLN!

Serdecznie gratulujemy!