Sukces w RPO Lubuskie!

Wrzesień zakończyliśmy ze stoma pozyskanymi dotacjami w tym roku. W październiku (choć to dopiero sam początek miesiąca!) otworzyliśmy drugą setkę! 

Dzisiaj rozstrzygnięto wyniki inwestycyjnego konkursu RPO Lubuskie, poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP. Wspólne wysiłki naszych Klientów oraz nasze zaowocowały pozyskaniem dwóch dotacji na łączną kwotę ponad 3 700 000 PLN! 

Serdecznie gratulujemy!